ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑ

>>>>>>
"Μένουμε Σπίτι" και διαβάζουμε βιβλία.
Κάντε τις δικές σας προτάσεις για ΒΙΒΛΙΑ (έντυπα ή ηλεκτρονικά), συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα που θα βρείτε ΕΔΩ.

24.2.12

"Γνωριμία με τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.) των υπηρεσιών της και του Παραρτήματός της στο Τμήμα Κτηνιατρικής"


εισηγήτριες: Ανθή Μπαζούκη, Αγγελική Παπακάβουρα, βιβλιοθηκονόμοι  


περίληψη εισήγησης
Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποτελείται από την Κεντρική βιβλιοθήκη (με έδρα το Βόλο) και τα παραρτήματά της στις 4 θεσσαλικές πόλεις, όπου υπάρχουν Σχολές και Τμήματα.

Εντάσσεται και λειτουργεί στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διαθέτοντας ταυτόχρονα ένα μεγάλο μέρος των υπηρεσιών της, τόσο επιτόπιες (δανεισμός, διαδανεισμός, χρήση χώρων μελέτης, χρήση ασύρματου INTERNET κ.α.), όσο και ηλεκτρονικές (κατάλογος βιβλιοθήκης OPAC, πρόσβαση σε πληροφοριακές πηγές κ.α.) και στο εξωτερικό (αναγνωστικό/ερευνητικό) κοινό.
Η πρόσβαση στο μεγαλύτερο μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι ελεύθερη και δωρεάν για τα μέλη της βιβλιοθήκης.
Στους σημαντικότερους στόχους της βιβλιοθήκης είναι η συνεργασία με άλλους φορείς για τη βέλτιστη κάθε φορά διάχυση της πληροφορίας και η προβολή των υπηρεσιών της, όχι μόνο στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα, αλλά και στην τοπική κοινωνία για την εξυπηρέτηση του ευρύτερου κοινού.

Η βιβλιοθήκη και το Κέντρο Πληροφόρησης αποτελείται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη (που εδρεύει στο Βόλο) και τα παραρτήματά της στις 4 Θεσσαλικές πόλεις, όπου υπάρχουν Σχολές και Τμήματα του Πανεπιστημίου.
Κεντρική Βιβλιοθήκη και Παραρτήματα αποτελούν μια ενιαία μονάδα.
Για την εφαρμογή της πολιτικής της βιβλιοθήκης (απ’ όλο το προσωπικό όλων των παραρτημάτων)  υπεύθυνη είναι η Κεντρική βιβλιοθήκη, η οποία έχει και την ευθύνη για τη διαχείριση της συλλογής και των υπηρεσιών.

Σκοπός της βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Π.Θ. είναι η προώθηση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του ιδρύματος στο οποίο ανήκει. Προσφέρει τις υπηρεσίες της στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Π.Θ., καθώς και στο ευρύτερο κοινό.

 Στόχοι, στους σημαντικότερους στόχους της βιβλιοθήκης του Π.Θ., είναι η συνεργασία με άλλους φορείς για τη βέλτιστη κάθε φορά διάχυση της πληροφορίας, καθώς και η προβολή των υπηρεσιών της, όχι μόνο στην ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και στην τοπική κοινωνία για τη χρήση και την ελεύθερη πρόσβαση στις περισσότερες υπηρεσίες της βιβλιοθήκης.

Όσον αφορά, το παράρτημα της βιβλιοθήκης του Π.Θ. στο τμήμα της Κτηνιατρικής,  λειτούργησε για πρώτη φορά το 1996, τρία χρόνια μετά την ίδρυση του Τμήματος το 1993 στην Καρδίτσα 
Η συλλογή υποστηρίζει κατά κύριο λόγο τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του συγκεκριμένου τμήματος. Η έντυπη συλλογή αποτελείται από 2.500 περίπου τόμους (αντίτυπα) βιβλίων συμπεριλαμβανομένων, πληροφοριακό υλικό (εγκυκλοπαίδειες λεξικά), γκρίζα βιβλιογραφία (διατριβές, συνέδρια, σημειώσεις μαθημάτων καθηγητών, κ.α.),  οπτικοακουστικό υλικό αλλά και ένα μικρό αριθμό λογοτεχνικών βιβλίων.
Στην πλειοψηφία τους τα βιβλία είναι κτηνιατρικού περιεχομένου και ξενόγλωσσα.
Το ίδιο ισχύει και για την έντυπη συνδρομή, που υπάρχει, σε επιστημονικά περιοδικά από ξένους εκδοτικούς οίκους.

Το προσωπικό αποτελείται από 2 άτομα βιβλιοθηκονόμους και το ωράριο λειτουργίας της βιβλιοθήκης ξεκινά από τις 8π.μ. έως 8μ.μ.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Το υλικό της βιβλιοθήκης καταλογογραφείται με βάση τους Anglo
American Cataloguing Rules (A.A.C.R.2) και τον κατάλογο θεματικών επικεφαλίδων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.
Κατόπιν τα στοιχεία εισάγονται στο αυτοματοποιημένο πρόγραμμα ADVANCE-GEAC.
   Το οποίο  δίνει  τη δυνατότητα καταχώρησης όλου του υλικού και των χρηστών της βιβλιοθήκης, έτσι μας εξασφαλίζει την αποτελεσματική παρακολούθηση του υλικού που διακινείται, ώστε να γνωρίζουμε εάν ένα υλικό, καταρχήν, υπάρχει στη συλλογή του τμήματος Κτηνιατρικής αλλά και των άλλων παραρτημάτων του Π.Θ., εάν είναι δανεισμένο και σε ποιον, πότε θα επιστραφεί, υπολογίζει το ποσό των προστίμων που θα επιβληθούν σε τυχόν καθυστέρηση του υλικού.

Οι Χρήστες και τα μέλη στην πλειοψηφία τους είναι φοιτητές και καθηγητές του τμήματος, αλλά υπάρχουν και αρκετοί εξωτερικοί αναγνώστες (αυτοί που δεν ανήκουν στην πανεπιστημιακή  κοινότητα) οι οποίοι είναι κυρίως ερευνητές.
Ο απλός χρήστης, αυτός δηλαδή που δεν είναι εγγεγραμμένος, μπορεί να χρησιμοποιεί ελεύθερα ορισμένες από τις προσφερόμενες υπηρεσίες, επιτόπιες ή online.
Το μέλος, αυτός δηλαδή που διαθέτει  Ταυτότητα Μέλους, του παρέχεται η δυνατότητα πληρέστερης πρόσβασης στις υπηρεσίες.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υπηρεσίες που προσφέρονται επιτόπια είναι ο Δανεισμός, ο Διαδανεισμός, αναζήτηση της συλλογής στα βιβλιοστάσια, αίθουσες για τη μελέτη του κοινού.
Στους χώρους μελέτης  οι χρήστες, εγγεγραμμένοι και μη, μπορούν να χρησιμοποιήσουν και δικούς τους φορητούς  υπολογιστές (laptop), μιας και υπάρχει η δυνατότητα ασύρματου INTERNET για ελεύθερη πρόσβαση σε αυτό, απ’ όλους ανεξαιρέτως.

Στην υπηρεσία του  δανεισμού δικαίωμα έχουν όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας καθώς και  όλοι οι  εξωτερικοί αναγνώστες. Η υπηρεσία είναι δωρεάν αρκεί μόνο οι χρήστες να αποκτήσουν  ταυτότητα μέλους με την οποία  έχουν δικαίωμα δανεισμού από όλα τα παραρτήματα του Π.Θ. και στις 4 θεσσαλικές πόλεις.

Διαδανεισμός Δίνεται η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε βιβλιογραφικό υλικό (άρθρα , βιβλία, διατριβές, συνέδρια κ.α.) που δεν υπάρχει στη βιβλιοθήκη του παραρτήματος , στις τοπικές βιβλιοθήκες της πόλης  ή online στο διαδίκτυο, το οποίο όμως υλικό μέσω του διαδανεισμού μπορεί να εντοπιστεί και να παραγγελθεί σ’ άλλες συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επίσης, στη διαδικασία διαδανεισμού εντάσσεται και η δυνατότητα μεταφοράς υλικού μεταξύ των παραρτημάτων της βιβλιοθήκης του Π.Θ.       
   Η πρόσβαση στην υπηρεσία αφορά όλα τα εγγεγραμμένα μέλη (και της πανεπιστημιακής κοινότητας και τους εξωτερικούς αναγνώστες). Η παραγγελία ενός υλικού μπορεί  να γίνει με επιτόπια υποβολή αίτησης αλλά κυρίως δίνεται η δυνατότητα (μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης του Π.Θ.) να γίνει ηλεκτρονικά από το ίδιο το μέλος από οποιοδήποτε Η/Υ έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η υπηρεσία για τη μεταφορά του υλικού δεν είναι δωρεάν και το κόστος εξαρτάται από το είδος του υλικού και από το αν το υλικό εντοπιστεί σε βιβλιοθήκες του εξωτερικού ή του εσωτερικού.

On-Line υπηρεσίες
Yπηρεσίες στις οποίες ο χρήστης έχει δυνατότητα πρόσβασης από την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης. Σε ορισμένες η πρόσβαση είναι  ελεύθερη από οποιονδήποτε απομακρυσμένο Η/Υ ενώ σε κάποιες η πρόσβαση γίνεται μόνο από τους χώρους του  Π.Θ.
- OPAC κατάλογος της βιβλιοθήκης του Π.Θ. Δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης και ανάκτησης των βιβλιογραφικών στοιχείων όλης της  συλλογής της βιβλιοθήκης του Π.Θ. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει από το συλλογικό κατάλογο που περιέχει ολόκληρη τη συλλογή της βιβλιοθήκης του Π.Θ. αλλά και από τους υποκαταλόγους για ξεχωριστή αναζήτηση της συλλογής που βρίσκεται στα κατά τόπους παραρτήματα. Η αναζήτηση είναι ελεύθερη για όλους από οποιοδήποτε Η/Υ έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Επίσης, μέσω της ιστοσελίδας της β/θήκης του Π.Θ. υπάρχει δυνατότητα γρήγορης μετάβασης σε:
- Ελληνικούς καταλόγους Β/θηκών όπως :
                   Αργώ : Διάφορες β/θήκες
                   Ζέφυρος: Ακαδημαϊκές β/θήκες
                   Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδος
                   Συλλογικός κατάλογος δημοσίων βιβλιοθηκών  
- Σε διεθνείς καταλόγους όπως:
      COPAC Ακαδημαϊκές β/θήκες (Ην.Βασίλειο)
      LIBRARY OF CONGRESS : Εθνικές βιβλ. (ΗΠΑ)
      THE EUROPEAN LIBRARY: Εθνικές βιβλ.(Ευρώπη)
  
     Ηλεκτρονικός κατάλογος περιοδικών A to Z. Μέσω αυτής της online υπηρεσίας  μπορούν να αναζητηθούν χιλιάδες τίτλοι διαθέσιμων online περιοδικών και να δοθεί άμεση πρόσβαση στο πλήρες κείμενο (full-text) των άρθρων τους.
Η πρόσβαση εξασφαλίζεται μέσω συνδρομών της β/θήκης του Π.Θ., αλλά και μέσω των συμφωνιών του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-LINK) με διεθνείς εκδοτικούς οίκους.
 Η  πρόσβαση σε αυτή την υπηρεσία  είναι ελεύθερη μόνο από τους χώρους του Π.Θ. για τους εξωτερικούς αναγνώστες, είτε είναι εγγεγραμμένοι είτε όχι, ενώ στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας δίνεται η δυνατότητα ελεύθερης απομακρυσμένης πρόσβασης (μέσω  αναγνώρισης κωδικών) από οποιοδήποτε Η/Υ έχει σύνδεση με το διαδίκτυο.    

Το ίδιο ισχύει και για την πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων καθώς και στην υπηρεσία των ηλεκτρονικών βιβλίων και λεξικών.
Στις  βάσεις δεδομένων γίνεται αναζήτηση και ανάκτηση βιβλιογραφικών αναφορών,  περιλήψεων επιστημονικών έργων αλλά και δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο άρθρων περιοδικών εκδόσεων.
Αναφέρουμε μερικές βάσεις:
AGRICOLA: Επιστήμη Γεωπονίας
FRANCIS: Ανθρωπιστικές επιστήμες
EBSCO, SCOPUS: Ευρεία κάλυψη επιστημονικών πεδίων
MEDLINE: Επιστήμες ιατρικής
SPORTDISCUS: Επιστήμη Φυσικής αγωγής και αθλητισμού
WILSON ART INDEX: Επιστήμη Αρχιτεκτονικής, αρχαιολογίας καθώς και θέματα τέχνης
LIBRARY, INFORMATION SCIENCE: καλύπτει τη βιβλιοθηκονομία και την επιστήμη της πληροφόρησης

Και τέλος η δυνατότητα  πρόσβασης σε ηλεκτρονικά βιβλία και λεξικά στα οποία εξασφαλίζεται η online πρόσβαση στο πλήρες κείμενό τους από τους διαθέτες
αναφέρουμε μερικούς:
Elsevier -Springer -Net Library: ευρεία κάλυψη επιστημονικών πεδίων
Grove Art : θέματα τέχνης (Λεξικά)
Grove Music: θέματα μουσικής (Λεξικά)
Oxford reference online : πληροφοριακά
Taylor and Francis Groop : Θέματα αρχαιολογίας κ.α.
Thesaurus Linguae Graecae: Κείμενα ελληνικής γραμματείας

Αυτές είναι μερικές από τις  σημαντικότερες υπηρεσίες της βιβλιοθήκης του Π.Θ. στις οποίες υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης και για τους εξωτερικούς αναγνώστες, που δεν ανήκουν στην κοινότητα του Π.Θ.
Περισσότερες πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο  Πληροφόρησης του Π.Θ.  αλλά και λεπτομέρειες για τις υπηρεσίες που παρέχει, μπορούν οι χρήστες να βρουν στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης  http://www.lib.uth.gr

Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να βρουν απαντήσεις σε τυχόν απορίες τους μέσω του  online συστήματος επικοινωνίας και συγκεκριμένα  από ομαδοποιημένες συχνές ερωτήσεις: http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/ohd/ohd_faq.asp που τίθενται από το
κοινό και τα μέλη της βιβλιοθήκης ή με την  άμεση επικοινωνία με το προσωπικό του παραρτήματός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου