ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑ

>>>>>>
"Μένουμε Σπίτι" και διαβάζουμε βιβλία.
Κάντε τις δικές σας προτάσεις για ΒΙΒΛΙΑ (έντυπα ή ηλεκτρονικά), συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα που θα βρείτε ΕΔΩ.

23.2.12

"Ο ρόλος και η συμβολή της Βιβλιοθήκης του Παραρτήματος Καρδίτσας του ΤΕΙ Λάρισας στην αναβάθμιση της λειτουργίας της ακαδημαϊκής κοινότητας"

εισηγήτρια: Ελένη Νταρακλίτσα, υπεύθυνη Βιβλιοθήκης Παραρτήματος Καρδίτσας – ΤΕΙ Λάρισας

περίληψη εισήγησης

Στην παρούσα εισήγηση αναλύεται ο ρόλος και οι υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Παραρτήματος Καρδίτσας του ΤΕΙ Λάρισας, ενώ παράλληλα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα οφέλη από την αξιοποίηση της λειτουργίας της.

Η Βιβλιοθήκη αυτή που δημιουργήθηκε από το 1988 καλύπτει τις πάγιες και διαρκείς εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες των μελών της ακαδημαϊκής  κοινότητας του Ιδρύματος, καθώς και τις ανάγκες για έρευνα και πληροφόρηση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Ν. Καρδίτσας.
Η συλλογή της βιβλιοθήκης περιλαμβάνει υλικό σε έντυπη, ηλεκτρονική και οπτικοακουστική μορφή, σχετικό με το αντικείμενο των τεσσάρων τμημάτων του ιδρύματος (Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής και Διαιτολογίας) και σε μικρότερο βαθμό βιβλία, γενικού ενδιαφέροντος. Πιο συγκεκριμένα, αυτή η συλλογή αποτελείται από 11.000 τόμους βιβλίων, 40 τίτλους ξενόγλωσσων και ελληνικών περιοδικών, 485 εδαφολογικούς και γεωλογικούς χάρτες, διδακτορικές διατριβές και πτυχιακές εργασίες των αποφοίτων των τμημάτων  του Παραρτήματος.
Στο σύστημα της βιβλιοθήκης είναι  εγγεγραμμένα 1780  μέλη στα  οποία παρέχεται η δυνατότητα δανεισμού και μελέτης (στο χώρο του αναγνωστηρίου), αναζήτησης πληροφοριών σε ηλεκτρονικές πηγές και βάσεις δεδομένων (χρησιμοποιώντας τους υπολογιστές της βιβλιοθήκης), ενημέρωσης από το προσωπικό της βιβλιοθήκης για τους τρόπους  αναζήτησης βιβλιογραφίας.
Η οργάνωση και οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Βιβλιοθήκες αξιολογούνται συστηματικά μέσω ειδικού ερωτηματολογίου της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Λάρισας, απ’ όπου προκύπτουν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα και διατυπώνονται εποικοδομητικές προτάσεις για τη βελτίωση και αναβάθμισή της.
Ο κατάλογος της βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμος σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να προσπελαστεί δια μέσου της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://hermes.lib.teilar.gr/#focus στην οποία εκτός των άλλων περιλαμβάνονται πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας και τις υπηρεσίες που παρέχονται. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου