ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑ

>>>>>>
"Μένουμε Σπίτι" και διαβάζουμε βιβλία.
Κάντε τις δικές σας προτάσεις για ΒΙΒΛΙΑ (έντυπα ή ηλεκτρονικά), συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα που θα βρείτε ΕΔΩ.

3.3.12

"Η Λαϊκή βιβλιοθήκη Καρδίτσας 'Η Αθηνά'"

εισηγήτρια: Ζωή Χαλάτση
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 30 Αυγούστου 1927
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
ΕΔΡΑ: Από το 1985 συστεγάζεται με την  Δημοτική Βιβλιοθήκη στο δεύτερο όροφο του δημαρχιακού μεγάρου, το οποίο είναι κτισμένο σε οικόπεδο, που είχε παραχωρηθεί προπολεμικά στη Λαϊκή Βιβλιοθήκη. Στο τέλος της δεκαετίας του 1980, οι εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης, περιορίστηκαν στο δεύτερο όροφο, λόγω της αναγκαιότητας της επέκτασης των υπηρεσιών του δήμου, σε ένα χώρο 200 περίπου τετραγωνικών μέτρων.


ΠΟΡΟΙ:
α) Πάσης φύσεως εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήματα.
β) Συνδρομές των μελών
γ) Επιχορήγηση και κάθε άλλη παροχή του Κράτους, είτε απευθείας προς το Νομικό Πρόσωπο, είτε μέσω του δήμου.
ΟΡΓΑΝΟ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ :   7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που σύμφωνα με το Καταστατικό εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη γενική συνέλευση των μελών του συλλόγου, ανά διετία.

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
ΣΚΟΠΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: Στις 30 Αυγούστου 1927, ιδρύεται ο Σύλλογος Λαϊκής Βιβλιοθήκης «Η ΑΘΗΝΑ» ,με στόχο, όπως δηλώνεται στο καταστατικό, «να καταστήσει προσιτόν εις το κοινόν παν βιβλίον ή άλλο μέσον χρήσιμον δια την διαπαιδαγώγησιν αυτού». Το αρχικό καταστατικό αποτελούνταν από 50 άρθρα.
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Με ειδική μεταβατική διάταξη (άρθρο 48 του καταστατικού), ορίζονται με προσωρινά καθήκοντα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1928, τα ιδρυτικά μέλη: 1) Κύριλλος Ψυχογυιός, πρόεδρος, 2) Βασίλειος Λιόλιος, αντιπρόεδρος, 3) Απόστολος Βογιατζής, γραμματέας, 4) Ιωάννης Θεολόγης, 5) Δημήτριος Χατζηγώγος, σύμβουλοι.
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ: φέρει κυκλικά τον τίτλο: « Σύλλογος Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καρδίτσης, η Αθηνά» και στο μέσο τη θεά Αθηνά.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ: αρχικά χρησιμοποιήθηκε η αίθουσα που βρίσκεται εντός του Μητροπολιτικού Μεγάρου, τη χρήση της οποίας προσέφερε ο Μητροπολίτης Ιεζεκιήλ.
 ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Η  πρώτη  συλλογή αποτελούνταν από βιβλία ειδικού ενδιαφέροντος (ιατρικά, νομικά κ.λ.π.) και αποκτήθηκε πιθανόν από  δωρεές. Το διάστημα αυτό, η  βιβλιοθήκη λειτουργούσε ως πληροφοριακό  τμήμα. Στην εποχή  του  μεσοπολέμου, η οποία έχει  καταγραφεί ως εποχή πνευματικής αναδιοργάνωσης στην ελληνική  επαρχία, κυριαρχούν  βιβλία επιστημονικού και ερευνητικού  ενδιαφέροντος, ενώ  κεντρικό χαρακτηριστικό της  περιόδου είναι  και  η  παρουσία  των ξενόγλωσσων  έργων, των  μεταφράσεων ή και    μεθόδων εκμάθησης ξένων γλωσσών.
Η  Βιβλιοθήκη σήμερα διαθέτει μια  πλούσια συλλογή τεκμηρίων (25000 τόμους), τα οποία είναι οργανωμένα σύμφωνα με τη Δεκαδική Ταξινόμηση DEWEY. Η Λαϊκή Βιβλιοθήκη για την περιγραφική καταλογογράφηση τoυ υλικού της, χρησιμοποιεί τους AngloAmerican Cataloguing Rules 2 (AACR 2). Σε ότι αφορά τη θεματική καταλογογράφηση, ακολουθεί τον κατάλογο των θεματικών επικεφαλίδων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Η Δεκαδική Ταξινόμηση DEWEY χωρίζεται σε 10 κύριες τάξεις. Πάνω σε αυτές τις δέκα διαιρέσεις, είναι οργανωμένη η επιστημονική γνώση που διαθέτει η Λαϊκή Βιβλιοθήκη.
Ι. ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
 Μέσα από το πρόγραμμα “Κοινωνία της Πληροφορίας”, στο οποίο συμμετέχει η Λαϊκή Βιβλιοθήκη,  οι πολίτες έχουν την δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών μέσω του διαδικτύου αλλά και χρήσης όλων των συγχρόνων δραστηριοτήτων, τις οποίες παρέχει η πληροφορική τεχνολογία για πρόσβαση, τόσο σε χρηστικές πληροφορίες, όσο και στη γνώση. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα χρήσης των προγραμμάτων, που είναι εγκατεστημένα σε κάθε ηλεκτρονικό υπολογιστή του οπτικοακουστικού ηλεκτρονικού υλικού της Βιβλιοθήκης, καθώς και ειδικών προγραμμάτων για την εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να αξιοποιήσουν λειτουργίες, όπως εκτυπώσεις στους διαθέσιμους εκτυπωτές, σάρωση εικόνων και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ενδεικτικά, αναφέρονται και μερικά εξειδικευμένα οπτικοακουστικά υλικά που διαθέτει η Βιβλιοθήκη:
Αποστολή στο ηλιακό σύστημα: Οπτικοακουστικό υλικό για παιδιά
Ο μικρός αρχιτέκτονας: Ηλεκτρονικό λεξικό.
II. ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1930
Η Καρδίτσα είναι η μοναδική επαρχιακή πόλη, στην οποία από το 1930 εκδίδονται 11 εφημερίδες ημερησίως. Εξ’ αυτών, οι 6 εκδίδονται μέχρι και σήμερα.
«ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΦΩΝΗ» 1932-1952: Πρόκειται για την παλαιότερη εφημερίδα της πόλης. Σήμερα υπάρχει σε μικροφίλμ, στο Μουσείο της Καρδίτσας.
« ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ » κυκλοφορεί από το 1956.
« ΘΑΡΡΟΣ»: Η έκδοση αυτής της εφημερίδας υπήρξε περιορισμένη.
« ΜΑΧΗ»: Έχει σταματήσει η κυκλοφορία της.
« ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΗΧΩ» Έχει σταματήσει η κυκλοφορία της.
« ΝΕΟΙ ΚΑΙΡΟΙ» Εκδίδεται ηλεκτρονικά
« ΠΑΤΡΙΔΑ»
« ΓΝΩΜΗ»
«ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ»
«ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ»
«ΑΛΗΘΕΙΑ»
III. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΑΛΑΙOΤΥΠΩΝ
Στα ειδικά διαμορφωμένα ράφια της Βιβλιοθήκης, φυλάσσονται περίπου 350 παλαιότυποι τόμοι, οι οποίοι εκδόθηκαν από το 1542 έως το 1900. Ως  προς τη  θεματολογία τους, πρόκειται για μαθηματικές  μελέτες, γεωγραφία,  εκκλησιαστική  ιστορία, δοκίμια  δίγλωσσα, κ. α.  Η  πρώτη  συλλογή  βιβλίων  αποκτήθηκε  πιθανόν από  δωρεές. Το τελευταίο διάστημα γίνεται  προσπάθεια  να  συνταχτεί  πλήρης  κατάλογος  και  να δοθεί προς χρήση,  σε  πανεπιστημιακά  και άλλα εκπαιδευτικά  ιδρύματα. Το  παλαιότερο  βιβλίο  που  φυλάσσεται  στη Βιβλιοθήκη, έχει  τίτλο «Ευσταθίου  Αρχιεπισκόπου  Θεσσαλονίκης. Παρεκβολαί  εις  την  Ομήρου Ιλιάδα». Ο  χρόνος  έκδοσης  του είναι  το  έτος  1542 και ο τόπος  έκδοσης,  είναι  η Ρώμη. Κάποιοι ενδεικτικοί τίτλοι παλαιοτύπων είναι οι παρακάτω:
ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ | ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ | ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΛΗΙ ΑΥΤΟΥ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΧΗΡΑΣ ΑΥΤΟΥ |ΑΡΙΑΔΝΗΣ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ | ‘νδρός εκών βίος» | ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ | ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Π. Δ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | 1889
 
ΤΡΥΦΩΝΟΣ Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΤΟΥ | ΟΘΩΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | (1832-1862) | ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΝΕΩΤΑΤΑΣ ΠΗΓΑΣ | ΞΕΝΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΗΜΕΤΕΡΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ | ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ | ΕΚΔΟΤΗΣ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Γ. ΓΑΛΑΝΟΣ | 1893 
IV. Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Πρόκειται για ένα μεγάλο μέρος των προσωπικών βιβλίων του Καρδιτσιώτη στρατηγού και πολιτικού Νικολάου Πλαστήρα, τα οποία δώρισε στη Λαϊκή Βιβλιοθήκη, πρόσωπο του συγγενικού του περιβάλλοντος, στα μέσα της δεκαετίας του 1950. Ενδεικτικά έργα της συλλογής είναι τα εξής:
Βαλάκης, Παύλος. Η διδασκαλία των εκθέσεων. Αθήνα, 1928.
Βορέας, Θεοφίλ. Ανάλεκτα μελέται και λόγοι. Αθήνα, 1939.
Γκόρκης, Μάξιμος. Ο κατάσκοπος. Αθήνα, 1935.
Γρηγοριάδης, Νεόκοσμος. Και εγένετο φως!. Αθήνα, 1937.
Σταύρος Κ. Ο Παρθένιος Γ. Κελαί'δής και η πολιτική αλληλογραφία αυτού. Χανιά, 1930.
Τολστόη, Λέων. Το ζωντανό πτώμα. Αθήνα, 1920.
Φεβάλ, Πωλ. Ο καπετάν φάντασμα. Μπουκετόν, 1925.
Χαλάς, Αντων. Φιλλιπ. Η αλληλογραφία μου με τον Κωστή Παλαμά. Αθήνα, 1934.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Στα 80 χρόνια της λειτουργίας της, η Λαϊκή Βιβλιοθήκη «Η ΑΘΗΝΑ» έχει κατορθώσει να σημειώσει πλούσια πνευματική και κοινωνική δραστηριότητα. Ενδεικτικά αναφέρονται:
α) Μορφωτικό Τμήμα
Η αρχή των δραστηριοτήτων του, πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 1929, με σκοπό να δημιουργήσει μια πλατιά πνευματική κίνηση μέσα στην πόλη της Καρδίτσας και στα περίχωρα, με διαλέξεις και μελέτες. Στο Σύλλογο της Βιβλιοθήκης, προσχώρησαν και τα μέλη του Φοιτητικού Ομίλου Καρδίτσας, μετά τη διάλυση του Ομίλου τους. Έτσι, ο αριθμός των στελεχών του Συλλόγου της Λαϊκής Βιβλιοθήκης αυξήθηκε και ο κύκλος των φίλων που συνδέονταν άμεσα με αυτόν διευρύνθηκε. Από τις πρώτες δραστηριότητες του Συλλόγου ήταν οι διαλέξεις, το φιλολογικό μνημόσυνο για τον Ψυχάρη και η καθιέρωση ετήσιου φιλολογικού διαγωνισμού, που γρήγορα μετατράπηκε σε πανθεσσαλικός.
β) Νυχτερινή Επαγγελματική Σχολή
Το 1930 αρχίζει η λειτουργία της Νυχτερινής Επαγγελματικής Σχολής, με σκοπό την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού, ο οποίος βρισκόταν σε έξαρση την εποχή εκείνη και την ηθοπλαστική διαπαιδαγώγηση των νέων, οι οποίοι προέρχονταν  από τις φτωχότερες κοινωνικές τάξεις. Τα διδασκόμενα μαθήματα ήταν: Θρησκευτικά, Ελληνικά, Μαθηματικά, Ιστορία, Γεωγραφία, Φυσική και οι τάξεις ήταν δύο. Πέρα όμως από το κόστος λειτουργίας της Σχολής, ο Σύλλογος Λαϊκής Βιβλιοθήκης μεριμνούσε και για την παροχή των ειδών ένδυσης και υπόδησης στους μαθητές.
Το 1931, η Λαϊκή Βιβλιοθήκη μαζί με τα Νυκτερινά Σχολεία στεγάζονταν στο οίκημα Αναγνώστου. Τα 9 δωμάτια του οικήματος, εξυπηρετούσαν τα τμήματα της βιβλιοθήκης, ενώ ο φορέας είχε συμβληθεί με το εστιατόριο Αναστασίου Καυχίτσα, για την ικανοποίηση των αναγκών σίτισης των φοιτητών. Το 1932 ιδρύθηκε τμήμα Ξένων Γλωσσών και Μουσικό Σχολείο.
Οι αντίξοες συνθήκες της εποχής (πόλεμος, εσωτερικές διαμάχες, οικονομικά προβλήματα κ.λ.π.) επέφεραν το κλείσιμο των Νυχτερινών Σχολών. Το 1953 επαναλειτουργούν με δύο τμήματα και το 1970 οι Νυχτερινές Σχολές σταμάτησαν τη λειτουργία τους, οριστικά
γ) Καλλιτεχνικός και Τουριστικός Όμιλος
Το 1931 ο Σύλλογος αποκτά άλλα δυο τμήματα τον Καλλιτεχνικό και τον Τουριστικό Όμιλο. Ο Καλλιτεχνικός Όμιλος διοργάνωνε συναυλίες και παιδικό θέατρο, την στιγμή που ο Τουριστικός Όμιλος διοργάνωνε τα περίφημα τα «Ανθεστήρια», γιορτή ετήσια που συμμετείχαν 150 κοπέλες και πολλά αγόρια. Τα Ανθεστήρια, με τη συμμετοχή και των δυο φύλων, και οι παιδικές οπερέτες ήταν ιδιαίτερα καινοτόμες πρωτοβουλίες για μια επαρχιακή πόλη εκείνη την περίοδο.
δ) Η Δίκη της 22ης Νοεμβρίου1932
Όπως όλες οι σημαντικές πρωτοβουλίες, έτσι και οι δραστηριότητες του Συλλόγου, συνάντησαν την αντίδραση από την συντήρηση και το κατεστημένο του τόπου, με επικεφαλής την εφημερίδα « Θεσσαλική Φωνή» 1932. Συγκεκριμένα, υπήρξαν καταγγελίες, ότι δήθεν στη Bιβλιοθήκη υπήρχαν «βιβλία που θίγουν την χριστιανική θρησκεία και επιδιώκουν την ανατροπή του κοινωνικού συστήματος». Στις 25 Οκτωβρίου 1932, ο εισαγγελέας Σπύρος Αποστολάκης κάτεσχε 4 βιβλία ως «απολύτως επιλήψιμα». Η δίκη πραγματοποιήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 1932 και ο ίδιος ο εισαγγελέας, ζήτησε την αθώωση των κατηγορουμένων. Κατηγορούμενο ήταν το τότε Διοικητικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης, με βασικός κατήγορος ήταν ο Δ\ντής της εφ. «Θεσσαλική Φωνή».
ε) η σύγχρονη δραστηριότητα
Μετά τον β’ παγκόσμιο πόλεμο και τον εμφύλιο πόλεμο (1946-1949), ο Σύλλογος της Λαϊκής Βιβλιοθήκης "Η ΑΘΗΝΑ" επαναδραστηριοποιείται και λειτουργεί παρά τις πολλές δυσκολίες.
Στην αίθουσα της Λαϊκής Βιβλιοθήκης πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το σεμινάριο για τους δασκάλους το Σεπτέμβριο του 1966  και το σεμινάριο δημοσίων υπαλλήλων Δυτικής Θεσσαλίας. Το 1978 ιδρύθηκε για πρώτη φορά Παιδική Δανειστική Βιβλιοθήκη στην Καρδίτσα. Το 1996 η Βιβλιοθήκη πραγματοποιεί το πρώτο της συνέδριο, με τίτλο « 1ο συνέδριο για την Καρδίτσα και την περιοχή της».
Ακολούθησε και  2ο συνέδριο, με θέμα τη μελέτη της  αρχαιολογίας και της ιστορίας της περιοχής.  Αποτέλεσμα της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ήταν το 3ο συνέδριο, με θέμα την «Προφορική Λαϊκή παράδοση»
στ) Οι εκδόσεις
Σπουδαία έκδοση θεωρείται η μοναδική ποιητική συλλογή του λογοτέχνη Ζήση Σκάρου, ο οποίος διετέλεσε και Πρόεδρος της Λαϊκής Βιβλιοθήκης. Η συλλογή του Ζ. Σκάρου έχει τίτλο «Ώρες  περισυλλογής». Με την ευκαιρία της διοργάνωσης λογοτεχνικού μνημόσυνου το 2003, εκδόθηκε το βιβλίο «Ζ. Σκαρος: Λογοτέχνης -Διανοητής. Πνευματικές καταθέσεις», από τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη.     Άλλη πλευρά  των  δραστηριοτήτων  της  Βιβλιοθήκης, αποτελεί  η έκδοση τριών ημερολογίων, με καλλιτεχνικά έργα των Δ. Γιολδαση, Γ. Γουλα και άλλων ζωγράφων.
Η πληθώρα εκδηλώσεων που αφορούν παρουσιάσεις συγγραφέων (Γ.Ρίτσου, Α. Σαμαράκη, Αλ. Παπαδάκη, Z. Σαρρή, Γ. Καλπούζου κ.ά.), βιβλίων, μουσικών εκδηλώσεων, ημερίδων (σε συνδιοργάνωση με άλλους φορείς), εκθέσεων βιβλίου, συνθέτουν το σύγχρονο προφίλ των κοινωνικών και πνευματικών παρεμβάσεων της Λαϊκής Βιβλιοθήκης «Η ΑΘΗΝΑ».
  
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΗΜΕΡΑ
Ο ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:
·        Πληροφοριακό υλικό για δανεισμό.
·        Πληροφορίες σχετικά με την τοπική κοινότητα.
·        Βοηθήματα για την παροχή πληροφοριακών υπηρεσιών και μελέτη στη Βιβλιοθήκη.
·        Παροχή πολιτιστικών υπηρεσιών.
·        Πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Καθημερινά επισκέπτονται το χώρο της βιβλιοθήκης 30-40 αναγνώστες. Από αυτούς, το μεγαλύτερο μέρος είναι μαθητές και φοιτητές που διεκπεραιώνουν τις διάφορες εργασίες τους. Σημαντικός επίσης είναι ο αριθμός των γυναικών, νεότερων ηλικιών, που δανείζονται κυρίως λογοτεχνικά βιβλία.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ-ΣΤΟΧΟΙ
Αποστολή
Η Λαϊκή Βιβλιοθήκη σύμφωνα με την UNESCO, είναι τοπικό κέντρο πληροφοριών ,που διαθέτει στους χρήστες γνώσεις και πληροφορίες πάσης φύσεως. Ομάδες κάθε ηλικίας, φύλου, ειδικών ομάδων, πρέπει να βρίσκουν στην βιβλιοθήκη υλικό, το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Η συλλογή και οι υπηρεσίες, πρέπει να περιλαμβάνουν κατάλληλα μέσα, κάθε είδους. Στη μακρόχρονη ιστορία της, η Λαϊκή Βιβλιοθήκη «ΑΘΗΝΑ» επιχειρεί να κινηθεί σε αυτό το πλαίσιο.
Στόχοι
·        Σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών:
εξασφάλιση στους πολίτες πρόσβαση στις πληροφορίες κάθε είδους
ενεργό ρόλο στην εκπαίδευση, μόρφωση και πληροφόρηση  των πολιτών 
·        Σε σχέση με την αναβάθμιση της εσωτερικής της λειτουργίας:
επέκταση και βελτίωση του χώρου λειτουργίας της Βιβλιοθήκης
αύξηση του πληροφοριακού υλικού
λειτουργική και οικονομική αναβάθμιση
στελέχωση της βιβλιοθήκης με εξειδικευμένο προσωπικό.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Με δεδομένη την αυτονόητη αρχή, πως  το ιστορικό φορτίο και ο βιβλιακός και αρχειακός πλούτος της Βιβλιοθήκης δεν εκχωρείται με κανένα τρόπο, επιβάλλεται να αναπτυχτούν πολιτικές, οι οποίες θα τον συντηρούν και θα τον αναδεικνύουν  για δημόσια αξιοποίηση. Στη κατεύθυνση αυτή, τόσο η διοίκηση της Βιβλιοθήκης, όσο και οι οργανωμένες κοινωνικές και πνευματικές δυνάμεις του τόπου, είναι αναγκαίο να προσανατολιστούν:
·        Στην διασφάλιση της οικονομικής επάρκειας και βιωσιμότητας
·        Στην αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής, για την προστασία και προώθηση, του πληροφοριακού υλικού.
·        Στην λειτουργική αναβάθμιση του χώρου, με συντηρήσεις, προμήθειες εξοπλισμού, επεκτάσεις ή μεταφορά τμημάτων (π.χ. αρχείου ή  παλαιοτύπων).
·        Στην ενίσχυση της πολιτιστικής και κοινωνικής δραστηριότητας.

Η Ζωή Χαλάτση είναι απόφοιτη του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΑΤΕΙ Αθήνας. Έχει εργαστεί στη Βιβλιοθήκη του ΑΤΕΙ Λάρισας-παράρτημα Καρδίτσας καθώς επίσης και στην Κινητή Βιβλιοθήκη της  ΤΕΔΚ Ν. Καρδίτσας. Είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια του προγράμματος «Digital Libraries and Information Services», του Πανεπιστημίου Boras της Σουηδίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου