26.1.12

διημερίδα "Βιβλιοθήκη & Κοινωνία: Αειφόρος Ανάπτυξη και ελευθερία πρόσβασης στη γνώση"


Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου, στα πλαίσια του νέου του ρόλου, την εστίασή του σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης / Αειφορίας και την ενασχόλησή του με τη Διά Βίου Μάθηση, ανέλαβε την πρωτοβουλία διοργάνωσης διημερίδας με κεντρικό θέμα τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου των δημόσιων βιβλιοθηκών στην τοπική κοινωνία.